Pozew o rozwód. Nie musisz być bogaty aby mieć prawnika

Pozew o rozwód jest bardzo często zwany wnioskiem o rozwód jednakże nie jest to właściwe. Specyfika pozwu polega na tym, że mamy aż do czynienia z dwoma stronami o sprzecznych zazwyczaj romansach. Mówi zatem o osobie, która składa pozew jest to powód i pozostała strona pozwany. W sytuacji sprawy rozwodowej są to małżonkowie. Jednak należy wspominać, że rozwód jest możliwy tylko w przypadku gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanką wyłączającą możliwość orzeczenia rozwodu jest również sytuacja przy której miało by ucierpieć dobro małoletniego, którego strony www są rodzicami. Zakładając aczkolwiek, że nie ma tej przesłanki to rozwód jak tutaj sa wyniki najbardziej może zostać orzeczony poprzez sąd.

Pozew o rozwód składany wydaje się do sądu okręgowego prawidłowego miejscowo dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. W tzw. petitum, pierwszej części pozwu wskazujemy nasze żądania. Zazwyczaj jest to postulat rozwikłania małżeństwa z orzekaniem o winie bądź tego wyjąwszy orzekania o winie. Wskazujemy również w jakim urzędzie stanu cywilnego nasze stan małżeński zostało zawarte. Piszemy które to jest nasze stanowisko na temat władzy rodzicielskiej względem małoletnich jeżeli jesteśmy rodzicem. W dalszej kolejności jest to żądanie zasądzenia kosztów sądowych na naszą rzecz. Opisujemy żądanie wezwania na rozprawę świadków wraz z podaniem ich dokładnych adresów. Sporządzamy wyczerpujące uzasadnienie aby nasz pozew o rozwód zyskał akceptację ze witryny sądu. Wskazujemy wszystkie dane i załączniki. Składamy własnoręczny podpis.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Pozew o rozwód. Nie musisz być bogaty aby mieć prawnika”

Leave a Reply

Gravatar